Şartlar ve Koşullar

OIKEOS Christian Network Hüküm ve Koşulları

Giriş

Bu hüküm ve koşullar, bu web sitesini kullanımınızı yönetir; Bu web sitesini kullanarak, bu hüküm ve koşulları tam olarak kabul etmiş olursunuz. Bu hüküm ve koşullara veya bu hüküm ve koşulların herhangi bir kısmına katılmıyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

Bu web sitesi tanımlama bilgileri kullanır. Bu web sitesini kullanarak ve bu hüküm ve koşulları kabul ederek, OIKEOS Christian Network'ün (OIKEOS) gizlilik politikası / çerez politikası koşullarına uygun olarak çerez kullanımımıza izin vermiş olursunuz.

Web sitesini kullanmak için lisans

Aksi belirtilmedikçe, OIKEOS ve / veya lisans verenleri web sitesindeki fikri mülkiyet haklarına ve web sitesindeki materyallere sahiptir. Aşağıdaki lisansa tabi olarak, tüm bu fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Bu şartlar ve koşullar altında, aşağıda ve başka yerlerde belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, yalnızca önbelleğe alma amaçları için görüntüleyebilir, indirebilir ve web sitesinden kendi kişisel kullanımınız için sayfalar veya diğer içerikleri yazdırabilirsiniz.

Yapmamalısınız:

  • bu web sitesinden materyal yayınlamak (başka bir web sitesinde cumhuriyet dahil);
  • satmak, web sitesinden kira veya alt-lisans malzeme;
  • kamu web sitesinden herhangi bir malzeme gösteriyor;
  • çoğaltmamayı, kopyalamak veya başka bir ticari amaç için bu web sitesinde malzeme istismar;
  • Web sitesinde herhangi bir malzeme değiştirmek düzenlemek veya başka; veya
  • özel olarak ve açıkça yeniden dağıtım için kullanılabilir olduğu belirtilenler hariç, bu web sitesindeki materyali yeniden dağıtın.

Kabul edilebilir kullanım

Bu web sitesini, web sitesine zarar verecek veya web sitesinin erişilebilirliğinin veya bozulmasına neden olan herhangi bir şekilde kullanmamalısınız; yasadışı, hileli veya zararlı veya yasadışı, yasadışı, dolandırıcılık veya zararlı amaç veya faaliyetlerle bağlantılı olarak herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

Herhangi bir spyware, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş kaydedici, rootkit ve diğer (veya bağlı) oluşur herhangi bir materyal yayınlamak veya dağıtmak, kullanımı göndermek, mağaza, ev sahibi, iletmek, kopyalamak için bu web sitesini kullanmamalısınız kötü niyetli bilgisayar yazılımı.

OIKEOS'un açık yazılı onayı olmadan bu web sitesinde veya bu siteyle ilgili hiçbir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti (sınırlama kazıma, veri madenciliği, veri çıkarma ve veri toplama dahil) gerçekleştirmemelisiniz.

Bu web sitesini pazarlama ile ilgili hiçbir amaçla kullanmamalısınız.

Sınırlı erişim

Bu web sitesinin belirli alanlarına erişim kısıtlanmıştır. OIKEOS, bu web sitesinin diğer alanlarına veya aslında tüm web sitesine erişimi OIKEOS'un takdirine bağlı olarak kısıtlama hakkını saklı tutar.

OIKEOS size bu web sitesinin kısıtlı alanlarına veya diğer içerik ya da hizmetlere erişebilmeniz için bir kullanıcı kimliği ve parola sağlıyorsa, kullanıcı kimliğinin ve parolanın gizli tutulduğundan emin olmalısınız.

OIKEOS, kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi OIKEOS'un takdirine bağlı olarak önceden haber vermeksizin veya açıklama yapmadan devre dışı bırakabilir.

Kullanıcı içeriği

Bu şartlar ve koşullarda "kullanıcı içeriğiniz", herhangi bir amaçla, bu web sitesine gönderdiğiniz materyal (bunlarla sınırlı olmamak üzere metin, resim, ses materyali, video materyali ve görsel-işitsel materyal dahil) anlamına gelir.

OIKEOS'a kullanıcı içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir medyada kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans veriyorsunuz. Ayrıca OIKEOS'a bu haklara alt lisans verme ve bu hakların ihlali için dava açma hakkı da veriyorsunuz.

Kullanıcı içeriğiniz yasa dışı veya yasadışı olmamalı, üçüncü tarafların yasal haklarını ihlal etmemeli ve size veya OIKEOS'a veya üçüncü bir tarafa karşı (her durumda yürürlükteki yasalar uyarınca) yasal eyleme yol açmamalıdır.

Herhangi bir tehdit veya gerçek yasal işlem veya benzeri bir şikayetin konusu olan veya hiç görülmemiş bir web sitesine kullanıcı içeriği göndermemelisiniz.

OIKEOS, bu web sitesine gönderilen veya OIKEOS'un sunucularında depolanan veya bu web sitesinde barındırılan veya yayınlanan tüm materyalleri düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

OIKEOS'un kullanıcı içeriğiyle ilgili bu hüküm ve koşullar altındaki haklarına bakılmaksızın, OIKEOS bu tür içeriğin bu web sitesine gönderilmesini veya bu web sitesinde yayınlanmasını izlemeyi taahhüt etmez.

Beyanda

Bu web sitesi, açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. OIKEOS, bu web sitesi veya bu web sitesinde sağlanan bilgi ve materyaller ile ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

Yukarıdaki paragrafın genelliğine halel getirmeksizin, OIKEOS bu web sitesinin sürekli olarak kullanılabilir olacağını veya hiç kullanılamayacağını garanti etmez.

Bu web sitesindeki hiçbir şey, herhangi bir türden tavsiye oluşturmaz veya teşkil etmez.

Sorumluluk sınırları

OIKEOS, bu web sitesinin içeriği, kullanımı veya bununla bağlantılı olarak, (temas yasası, işkence kanunu veya başka türlü) size karşı yükümlü olmayacaktır:

  • web sitesi doğrudan kaybı, serbest-of-charge sağlanan ölçüde;
  • dolaylı, özel veya kayıplara ilişkin; veya
  • herhangi bir iş kayıpları, gelir, gelir, kar veya tasarruf, sözleşme veya iş ilişkileri kaybı, itibar ya da itibar kaybı ya da kayıp ya da bilgi veya veri bozulması kaybı.

İstisnalar

Bu web sitesi feragatnamesinde yer alan hiçbir şey, yasaların ima ettiği veya hariç tutmanın yasa dışı olacağına ilişkin garantileri hariç tutmaz veya sınırlamaz; ve bu web sitesi feragatnamesinde yer alan hiçbir şey, OIKEOS'un sorumluluğunu hariç tutması veya sınırlandırması veya sorumluluğunu hariç tutması veya sınırlandırması girişiminde bulunma veya sınırlama girişiminde bulunma yasadışı veya yasa dışı olacağı herhangi bir konuda OIKEOS'un sorumluluğunu hariç tutmaz veya sınırlamaz.

Reasonableness

Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesi beyanda belirtilen yükümlülüğün istisnalar ve sınırlamalar makul olduğunu kabul edersiniz.

Onlar makul olduğunu düşünüyorum yoksa, bu web sitesini kullanmanız gerekir.

Diğer partiler

OIKEOS'un, sınırlı sorumlu bir kuruluş olarak, memurlarının ve çalışanlarının kişisel sorumluluklarını sınırlamakla ilgilendiğini kabul ediyorsunuz. Web sitesi ile bağlantılı olarak uğradığınız herhangi bir kayıpla ilgili olarak OIKEOS görevlilerine veya çalışanlarına karşı kişisel olarak herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

Yukarıdaki paragrafa halel getirmeksizin, bu web sitesi feragatnamesinde belirtilen garanti ve yükümlülük sınırlamalarının OIKEOS'un memurlarını, çalışanlarını, temsilcilerini, yan kuruluşlarını, haleflerini, atamalarını ve alt yüklenicilerini ve OIKEOS'u koruyacağını kabul edersiniz.

Uygulanamaz hükümler

Bu web sitesi reddi herhangi bir hükmü veya yürürlükteki yasalara göre uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu web sitesi reddi diğer hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

tazminat

İşbu vesile ile OIKEOS'u tazmin edersiniz ve OIKEOS'u herhangi bir kayıp, hasar, maliyet, yükümlülük ve giderlere (OIKEOS'un yasal bir tavsiyesinde veya OIKEOS'un yasal tavsiyesiyle ilgili bir anlaşmazlığın çözümünde üçüncü bir tarafa ödenen tutarlar dahil olmak üzere) sınırlama olmaksızın danışmanlar) bu şartlar ve koşulların herhangi bir hükmünün ihlali nedeniyle ortaya çıkan veya bu şartlar ve koşulların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğiniz iddiasından kaynaklanan OIKEOS'un maruz kaldığı veya zarar gördüğü.

Bu hüküm ve koşulları ihlalleri

Bu şartlar ve koşullar altındaki OIKEOS'un diğer haklarına halel getirmeksizin, bu şartlar ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal ederseniz, OIKEOS, OIKEOS'un web sitesine erişiminizi askıya almak, siteye erişiminizi yasaklamak da dahil olmak üzere ihlalle başa çıkmak için uygun gördüğü gibi önlemler alabilir. web sitesi, IP adresinizi kullanan bilgisayarların web sitesine erişmesini engelleme, web sitesine erişiminizi engellemelerini istemek ve / veya size karşı dava açmalarını istemek için internet servis sağlayıcınızla iletişim kurmak.

Varyasyon

OIKEOS, bu hüküm ve koşulları zaman zaman revize edebilir. Bu web sitesinde revize edilen hüküm ve koşulların yayınlandığı tarihten itibaren bu web sitesinin kullanımı için revize edilmiş hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. Mevcut sürüme aşina olduğunuzdan emin olmak için lütfen bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

Atama

OIKEOS, size bildirmeden veya onayınızı almadan OIKEOS'un bu hüküm ve koşullar altındaki haklarını ve / veya yükümlülüklerini devredebilir, alt sözleşme yapabilir veya başka bir şekilde ele alabilir.

Sen, alt-sözleşme ya da transfer aksi bu şart ve koşullar altında hak ve / veya yükümlülüklerini ile anlaşma olmayabilir.

Bölünebilirlik

Bu hüküm ve koşulların bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya başka bir yetkili makam tarafından yasadışı ve / veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, diğer hükümler yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir yasadışı ve / veya uygulanamaz hüküm, bir bölümü silinmişse yasal veya uygulanabilir hale gelirse, bu bölüm silinmiş sayılacak ve hükümün geri kalanı yürürlükte kalacaktır.

Tüm anlaşması

Bu şartlar ve koşullar, bu web sitesini kullanımınıza ilişkin olarak sizinle OIKEOS arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.

Kanun ve yargı

Bu şartlar ve koşullar Florida yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve bu şartlar ve koşullarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık Florida mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.