Finansal raporlar

OIKEOS tüzüğünün XIII. Bölümü, “Liderlik Ekibi yıllık toplantıdan sonra her yıl, Kurumun mali raporlarını kamuoyunun incelemesine açık hale getirecektir.”

2021 OIKEOS gelir tablosu (buraya bak) yukarıdaki taahhüdün yerine getirilmesinde kamuoyunun incelemesine sunulmuştur.

Verilen bilgilerle ilgili herhangi bir soru, aşağıdaki adreste şirket yetkililerine yöneltilmelidir: memurlar@oikeos.org.